Alleen de beste oogzorg

Dat is van essentieel belang

oogmetingen

Op jouw ogen moet je zuinig zijn. Het is dan ook verstandig jouw ogen regelmatig te laten controleren. Geen of een verkeerde correctie kan erg veel ongemak veroorzaken, ook al merk je dit zelf nauwelijks. Zo kan een minieme afwijking al hoofdpijn veroorzaken. Onze medewerkers hebben de kennis en ervaring om je de juiste glazen aan te meten. Met geavanceerde apparatuur bepalen wij de benodigde sterkte voor het kijken, veraf of dichtbij. Een oogmeting zegt eigenlijk niets over de conditie van jouw ogen. Daarom controleren wij tevens de balanswerking tussen de ogen. We doen tests die de waarneming van beiden ogen aangaan. Ze geven een beeld van de beweging en samenwerking van beide ogen.

Bril vergoeding

Veel mensen zijn op zoek naar een goede vergoeding bij hun zorgverzekering voor brillen en contactlenzen.

oogdruk

Behalve bovengenoemde tests wordt, als je ouder dan veertig bent, de oogdruk gecontroleerd. Een te hoge oogdruk (glaucoom) kan leiden tot problemen met het gezichtsveld. Met als mogelijk gevolg gezichtsveldverlies. Gezichtsverlies kan alleen worden voorkomen door het bijtijds signaleren van een afwijkende oogdruk.

afwijkingen

Mochten er afwijkingen worden gevonden die nader bekeken of behandeld moeten worden, dan worden de bevindingen vastgelegd. Deze worden aan je meegegeven voor jouw huisarts. De huisarts regelt de eventuele verwijzing naar bijvoorbeeld de oogarts. Alleen bij acute situaties wordt je direct naar de oogarts verwezen.